Wehrle's Salamander (Plethodon wehrlei) - Ohio Herp Atlas

Wehrle's Salamander Plethodon wehrlei
Distribution Map
Distribution of the Wehrle's Salamander (Plethodon wehrlei)
Photographs